Powered by Smartsupp

Ing. Karel Janoušek

Pracoval v podnikatelských firmách i neziskových organizacích s různými obory činnosti s různým pracovním zařazením. Do 31. 12. 2006 byl pracovníkem daňového odboru Finančního ředitelství v Ostravě, kde vykonával odbornou činnost na oddělení daně z příjmů právnických osob. Je sice v důchodu, ale i nadále se specializuje zejména na oblast cestovních náhrad, daň silniční a používání vozidel k činnosti daňových subjektů, a to jak právnických osob podnikatelského i veřejně prospěšného charakteru, tak i fyzických osob. Je autorem řady odborných publikací a článků. Lektorskou činnost v uvedených oblastech provádí víc než 25 let.