Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážnou část své profesní praxe věnoval pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Od roku 1979 pracoval ve vedoucích pozicích velkých a středně velkých podniků spotřebního průmyslu a řídil personální činnosti, organizaci a právní službu. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí pracuje od roku 2002 na úseku pracovněprávní legislativy, kde se dosud podílí na tvorbě nových pracovněprávních předpisů nebo jejich novel, zejména zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů. Přednáší pro mzdové účetní, personalisty a daňové poradce problematiku pracovního práva ve spojení s otázkami zaměstnanosti a inspekce práce.

08.09.2020 Novela zákoníku práce • zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zvláštním důrazem na novou úpravu dovolené Připravujeme Brno Detail semináře
10.09.2020 Novela zákoníku práce • zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zvláštním důrazem na novou úpravu dovolené Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
16.09.2020 Novela zákoníku práce • zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 se zvláštním důrazem na novou úpravu dovolené Připravujeme Olomouc Detail semináře
25.09.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 Připravujeme Praha Detail semináře
13.10.2020 Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
03.11.2020 Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené Připravujeme Olomouc Detail semináře
05.11.2020 Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 Připravujeme Praha Detail semináře
06.11.2020 Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené Připravujeme Ostrava Detail semináře
10.11.2020 Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené Připravujeme Brno Detail semináře
13.11.2020 Novela zákoníku práce • vybrané pracovněprávní instituty • zásadní věcné změny od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 s důrazem na koncepční změnu dovolené Připravujeme Zlín Detail semináře