Powered by Smartsupp

Ing. Helena Čornejová

Ing. Helena Čornejová se narodila v roce 1950 na Slovensku. Vystudovala střední průmyslovou školu chemickou a vysokou školu ekonomickou. Od roku 1981 žije trvale v Praze.

Pracovala jako odborný poradce a následně jako vedoucí sociálně-ekonomického oddělení na Českomoravské konfederaci odborových svazů. Po celé období se zabývala otázkami mzdové a daňové politiky, koordinací kolektivního vyjednávání a poradenstvím v oblasti zaměstnaneckých výhod.

Od r. 2004 (tj. od vstupu ČR do EU) až do roku 2011 byla členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a účastnila se práce v sekcích Zaměstnanost, Sociální záležitosti, Občanství a Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost.