Powered by Smartsupp

JUDr. PhDr. Jiří Valenta

JUDr. PhDr. Jiří Valenta vystudoval Právnickou a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obory právo a fyzika- základy techniky. V současnosti se věnuje poradenství při aplikaci právních předpisů ve školství, je garantem a lektorem funkčního studia pro ředitele škol (FS I) a dále se zabývá pravidelnou lektorskou činností pro české i zahraniční agentury v oblastech: pracovní právo, občanské právo, správní právo, školská legislativa a rozvoj lidských zdrojů. Je autorem publikací a odborných článků.