Powered by Smartsupp

Ing. Zdeněk Kuneš

V letech 1993 – 1997 pracoval na finančním úřadu jako vedoucí kontrolního oddělení, do poloviny r. 2004 pracoval jako metodik daně z přidané hodnoty na Finančním ředitelství v Praze.

Poté pracoval do konce r. 2016 na Ministerstvu financí na odboru nepřímých daní, je spoluautorem zákona o DPH.

V současné době pracuje jako metodik daně z přidané hodnoty pro společnost KODAP s.r.o. Liberec. Bohatá je jeho lektorská činnost.

Je autorem několika odborných publikací, publikuje články s problematikou DPH v řadě odborných časopisech.