Powered by Smartsupp

Mgr. Martin Prosser

Mgr. Martin Prosser (nar. 1980) vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2004 obhájil diplomovou práci na téma Obchodní podíl v s. r. o. Od roku 2007 působil jako akademický pracovník a následně jako odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Je autorem několika odborných článků z oblasti obchodního práva. Svoji akademickou činnost na právnické fakultě ukončil v roce 2011.

Od roku 2007, kdy úspěšně složil advokátní zkoušky, působí jako samostatný advokát. Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na obchodní právo, zejména na správu obchodních korporací a související problematiku, s přesahem do práva správního a trestního.