Zdeněk Křížek

Absolutorium obchodní akademie v roce 1980.

Dlouhodobé kurzy v rámci vzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení –asertivity, rétoriky, mezinárodní roční kurz vedoucích zaměstnanců ČSSZ, kurz etikety a společenského chování. Dále pak další vzdělávací dlouhodobé kurzy dosud.

Praxe:

Pražská správa nemocenského pojištění - referent, kontrolní pracovník, obvodní instruktor pro Prahu 4 od 15. září 1980 do 31.12.1988.

Česká správa sociálního zabezpečení – vedoucí oddělení nemocenského pojištění, metodický instruktor pro Středočeský region, vedoucí odboru vymáhání pojistného od roku 1989 do 31.12.1996.

Od roku 1997 osoba samostatně výdělečně činná – obor vedení účetnictví, pořádání a vedení kurzů, nakladatelská a realitní činnost – účetní firma. Od roku 2002 odborný lektor pro renomované personální agentury v oboru vedení kurzů a seminářů pro personalisty a mzdové účetní, pracovněprávní poradenství, publikační činnost pro různá odborná nakladatelství např. Dashoffer, Nakladatelství ANAG, atd. Dále pak pro personální agentury zabývajícími se pořádáním kurzů a seminářů - Odborconsult, Institut vzdělávání účetních, nakladatelství ANAG, Dashoffer, Integra Brno, VOX atd. . Mimo tyto činnosti je vlastníkem certifikace MŠMT k pořádání certifikovaných rekvalifikačních kurzů pro začínající mzdové účetní a personalisty, které se uskutečňují pravidelně 2 x do roka dosud. Od roku 2008 je statutární zástupce v účetní společnosti DAKREZ s.r.o., která se zabývá komplexním vedením účetnictví, pořádáním kurzů a seminářů pro mzdové účetní a personalisty.

08.09.2021 videoseminář Dovolená - výpočty 2020 a 2021 • Antivirus A, B • home-office V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021 V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Aktuální informace v souvislosti s COVID - 19 • podpora zaměstnanosti • nové povinnosti zaměstnavatelů • testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele od 5.3.2021 V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Praktikum pro řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 2021 • zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Výpočty ve mzdové účtárně 2021 • řešení praktických případů V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Sestavování vnitřních firemních předpisů, směrnic, pracovního řádu a jejich význam pro zaměstnavatele • agenturní zaměstnávání od A-Z V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance • komplexní výklad • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Postupy zaměstnavatelů v personální a mzdové oblasti • případné chyby, kterých se dopouští zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci a jejich možné řešení V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu, jeho uplatnění • daňové hledisko zaměstnavatele a zaměstnance V prodeji Internet Detail semináře
23.09.2021 Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé Připravujeme České Budějovice Detail semináře
29.09.2021 Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
11.10.2021 Kurzarbeit • Antivirus • další důležité informace pro práci personalistů a mzdových účetních • postupy, výpočty Připravujeme Praha Detail semináře
14.10.2021 Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé Připravujeme Liberec Detail semináře
20.10.2021 Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé Připravujeme Plzeň Detail semináře
09.11.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Plzeň Detail semináře
22.11.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Praha Detail semináře
25.11.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
30.11.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
08.12.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Praha Detail semináře
10.12.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
21.12.2021 Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 Připravujeme Liberec Detail semináře