Powered by Smartsupp

PhDr. Mgr. Lenka Krutáková

PhDr. Mgr. Lenka Krutáková je advokátkou v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang se specializací na poradenství zadavatelům, dodavatelům a bankám v souvislosti s veřejnými investicemi (zákon o zadávání veřejných zakázek, PPP projekty, koncesní a koncesionářské smlouvy) a právem hospodářské soutěže. Má rozsáhlé zkušenosti týkající se veřejného zadávání v oblasti infrastruktury a projektů v různých odvětvích v celé střední a východní Evropě. Poskytuje rovněž poradenství českým i mezinárodním společnostem ve vysoce regulovaných odvětvích (např. zdravotnictví) v otázkách veřejných zakázek. Před příchodem do advokacie pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení evropského a mezinárodního práva, kde se podílela na přípravě českého zákona o zadávání veřejných zakázek. Reprezentovala Českou republiku ve Výboru pro vládní zakázky při Světové obchodní organizaci a byla členkou Výboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie pro oblast veřejných zakázek a koncesí. V souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek se věnuje publikační a přednáškové činnosti, mimo jiné přednáší právo zadávání veřejných zakázek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (ANAG). Působila také jako externí lektorka Ministerstva pro místní rozvoj a členka redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. Je zařazena v přehledu TOP 100 žen českého právního byznysu pro rok 2024 pro oblast Soutěžní právo & veřejné zakázky.