Ing. Marie Hajšmanová

Ing. Marie HAJŠMANOVÁ je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES, je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni, asistentky daňového poradce a auditora. Je externí spolupracovnicí auditorské a daňové kanceláře Valenta-Nocar, s. r. o. v Plzni a HZ Plzeň spol. s r. o. Příležitostně publikuje v odborných časopisech se zaměřením na mzdovou problematiku.