Powered by Smartsupp

Mgr. Jan Gerych, LL.M.

Mgr. Jan Gerych, LL.M., je advokátem v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons, kde poskytuje právní poradenství zejména klientům aktivním v energetickém průmyslu, v oblasti infrastruktury a ve výstavbě. Kromě lokálního i přeshraničního akvizičního poradenství a přípravy komerčních smluv se věnuje zejména právu veřejných zakázek (včetně PPP projektů a koncesních smluv) a různým oblastem veřejnoprávní regulace. Významné zkušenosti získal z předchozího působení v mezinárodních advokátních kancelářích CMS Cameron McKenna a Wolf Theiss. Vedle výkonu právní praxe se věnuje také publikační činnosti a je spoluautorem komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (ANAG). Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na University of Groningen v Nizozemsku získal titul LL.M. v oboru mezinárodního obchodního práva.