Powered by Smartsupp

Mgr. Aleš Kalvoda

Mgr. Aleš Kalvoda je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Sociálně-ekonomické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1999 působil na různých pozicích na Úřadu práce v Děčíně, posléze na krajské pobočce Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Od roku 2011 je vedoucím inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

Publikuje v odborném tisku a je spoluautorem několika odborných publikací. Přednáší pro odbornou veřejnost, především problematiku vztahující se k činnosti inspekce práce, tedy pracovněprávních a procesních předpisů.