Ing. Zuzana Doubravová

Referent oddělení nepřímých daní, FÚ pro Olomoucký kraj.