Ing. Veronika Mindlová

Je daňový poradce se specializací na rodinné právo. Zabývá se zdaněním a poradenstvím v rámci daně z příjmů fyzických osoby (zaměstnanci, OSVČ, pronajímatelé, lidé s povinností zdanit ostatní příjmy), poradenstvím pro živnostníky a podnikatele a mezinárodním zdaněním (www.taxescz.com). Přednáší a zabývá se nastavením a zdaněním zaměstnaneckých benefitů. V rámci poradenství se specializuje na stanovování rozhodného příjmu, konzultacím a mimosoudnímu řešení v problematice týkající se vhodného nastavení výživného po rozchodu rodičů (www.vyzivne.com).

Jejím koníčkem je vzdělávací činnost. Je lektorkou několik kurzů pro laickou veřejnost i pro profesionály, pro soukromé subjekty, státní instituce i neziskový sektor.

Osvědčení k výkonu daňového poradenství - od roku 2011
http://seznam.gov.cz/ovm/taxAdviserDetail.do?dbid=pdkfsz4

Osvědčení o absolvování kurzu k Obecné problematice soudního znalectví - Znaleckému minimu z roku 2017
Člen sekce daně z příjmů fyzických osob při komoře daňových poradců ČR. 

Publikační činnost

- odborné časopisy
Právo a rodina č. 7/2017 - 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 - 22, ISSN 1212-866X
Rodinné listy č. 9/2017 - 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 - 14, ISSN 1805-0824

- konference, semináře, školení Lektor kurzů na Justiční akademii, České advokátní komoře, ANAG, přednášející na konferenci k otázkám výživného v Poslanecké sněmovně - Ústavně právním výboru a na Konferencích k výživnému