Mgr. Petra Eliášová

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), právnička a odborná lektorka, která se od roku 2009 specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (ELIÁŠOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2017.)