Mgr. Petra Bielinová

Mgr. Petra Bielinová, advokátka a odborná lektorka od roku 2009, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.)