Neal Barnard, M.D.

DR. NEAL BARNARD, M. D. je klinickým výzkumným pracovníkem, jedním z předních obhájců zdraví, výživy a vyšších standardů v oblasti výzkumu v USA. Jako hlavní řešitel několika výzkumných studií, jejichž výsledky byly publikovány v recenzovaných lékařských a vědeckých časopisech, zkoumal klíčové otázky v oblasti zdraví a výživy. Je zakladatelem a prezidentem Lékařské komise pro zodpovědnou medicínu (PCRM). Je autorem mnoha příspěvků ve vědeckých a odborných časopisech, jakož i knih o výživě pro laiky, např. Breaking the Food Seduction, Food for Life, Turn Off the Fat Genes, Power Foods for the Brain. Hodně cestuje a přitom pořádá přednášky o výživě a zdraví.