Ing. arch. Alena Vychodilová

Původním povoláním architektka, dnes terapeutka a mistr Reiki žijící v České republice. Poprvé se se světem energií seznámila v roce1998 při zasvěcení do Reiki. Pak následovala řada dalších kurzů a seminářů, při kterých prohlubovala své schopnosti pracovat s energiemi. Ze začátku se více zajímala o feng-shui, protože zde viděla možnost propojit svou dosavadní práci s novým vnímáním světa, život ji však navedl jinam.

Zhruba od roku 2000 začala kreslit energie pomocí automatické kresby, aby dokázala pomoci sama sobě. Stalo se to jaksi bezděčně, neplánovaně. Vše, o čem píše, byla nejdříve její osobní zkušenost, později zkušenost s trápeními druhých, vše je autentické a původní. Z počátku nahodilé poznatky začaly skládat mozaiku informací, ze které vznikla nová diagnostická metoda a způsob léčení.

„Pro mě to byl ‚velký objev’, který přinesl pocit naplnění a nalezení smyslu mé existence. A je velkým objevem i pro vás.“

Homepage: www.automaticky.cz