Jiřina Fráňová

Přednášková činnost v oblasti nemocenského pojištění zaměstnanců a důchodového a nemocenského pojištění OSVČ od roku 1990.
Od roku 1990 pracuje na Městské správě sociálního zabezpečení Brno jako vedoucí oddělení OSVČ, vedoucí odboru sociálního pojištění, vedoucí odboru nemocenského pojištění a od roku 2015 ve funkci ředitelka odboru nemocenského pojištění.