Ing. Marcela Pardovská

Absolventka Vysoké školy báňské - Technické univerzity, fakulty ekonomické, oboru Ekonomika a právo v podnikání. Dlouholetá praxe jako kontrolní pracovník Finančního úřadu. Od roku 2013 ekonom velké příspěvkové organizace. Praxe v oblasti ekonomiky, účetnictví, řídící kontroly, vnitřního řídícího a kontrolního systému, interního auditu příspěvkových organizací. Věnuje se přednáškové činnosti na odborných konferencích, a to především účetnictví a nastavení vyrovnávací platby v sociálních službách.