Powered by Smartsupp

Mgr. Galina Rucká

  • odborný rada Moravského zemského archivu v Brně
  • ředitelka Státního okresního archivu Hodonín
  • absolventka odborné historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
  • specialiace na problematiku spisové služby a její aplikace v praxi u veřejnoprávních i soukromoprávních původců
  • členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně
  • publikační a lektorská činnost v oblasti regionálních dějin a historie židovské populace