Mgr. Tomáš Krýda

Vedoucí oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence Národního archivního dědictví ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.