Powered by Smartsupp

Ing. Marcela Bošková, ACCA

Ing. Marcela Bošková je slovenská daňová poradkyňa a lektorka odborných tém. Je riaditeľkou poradenskej spoločnosti A&T solutions, kde sa venuje poskytovaniu daňového poradenstva najmä česko-slovenskej klientele. K jej špecializácii patrí oblasť cezhraničného podnikania, slovenská DPH zahraničných spoločností, organizačné zložky a stále prevádzkarne. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, medzinárodnej účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants a externým konzultantom Finančného riaditeľstva SR pre oblasť elektronickej komunikácie. Zároveň sa ako daňový odborník vyjadruje pre slovenské médiá.