Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2022

Autor:

 • Kód produktu: 75007
 • Nakladatelství: EZ Centrum
 • Počet stran: 648
 • Vazba: brož., 14,5 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-908122-0-8
 • Datum vydání: leden 2022
 • Běžná cena s DPH: 260 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -13 Kč
 • Vaše cena s DPH: 247 Kč
ks
  V prodeji

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 482/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134//1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV).

Ministerstvo zdravotnictví v novele SZV pro rok 2022 učinilo zejména tyto změny, kterými se:

- navyšuje základní minutová sazba nositelů výkonů (tedy cena práce nositelů výkonů) o 10 %,
- valorizují režijní náklady o roční míru inflace,
- zařazuje do vyhlášky více než 40 nových zdravotních výkonů,
- vyřazuje z vyhlášky 5 obsoletních zdravotních výkonů nahrazených novějšími medicínskými metodami,
- zajistiťuje odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. upřesnění popisu výkonu č. 09554 tak, aby byl v souladu s dalšími výkony, které se v popisu uvádějí),
- aktualizuje více než 110 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 002 – praktické lékařství pro děti a dorost, 101 – vnitřní lékařství, 205 – -   pneumologie a ftizeologie, 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1, 535 – kardiochirurgie – skupina 3, 526 – neurochirurgie – skupina 2, 810 – radiologie a zobrazovací   metody – skupina 1, 823 – laboratoř patologie, 999 – univerzální mezioborové výkony atd.).
Jako každý rok, i pro rok 2022, připravujeme knižní verzi kompletního SZV, ve které budou zapracovány všechny změny, které Ministerstvo zdravotnictví ve výše zmiňované novele vydá.

U každého výkonu bude uvedena celková bodová hodnota výkonu zahrnující jak další desetiprocentní valorizaci základní minutové sazby nositelů výkonů, tak režii, která je i pro rok 2022 navýšena o průměrnou roční míru inflace.

Uživatel naší knižní verze tak bude mít k dispozici v rámci jedné publikace (v rozsahu cca 700 stran) aktuální a úplné znění SZV. Pro dobrou orientaci budou nově zařazené a aktualizované výkony zřetelně odlišeny od výkonů nezměněných.

Chcete se na něco zeptat?