Slovník sociální práce

Autor: Oldřich Matoušek

  • Kód produktu: 17251
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 287
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-7178-549-0
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 427 Kč
ks
    V prodeji
Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě.Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.

Chcete se na něco zeptat?