Směnka jako zajištění (2. vydání)

Autor: Zdeněk Kovařík

  • Kód produktu: 10764
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 132
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7400-182-6
  • Datum vydání: leden 2010
  • Vaše cena s DPH: 410 Kč
ks
    Na dotaz
Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou publikace je rozhodující okruh otevřených otázek objasnit. Nesoustředí se jen na vysvětlení podstaty a obsahu těchto zajišťovacích vztahů, ale snaží se upozornit i na úskalí, která uživatele směnky očekávají a pokouší se přinést rovněž některé praktické návody, jak s těmito zajišťovacími nástroji zacházet. V tomto směru navazuje na literaturu, která se zabývá obecně směnkou jako zvláštním druhem cenného papíru a poznání o směnce dále rozvíjí v rovině teoretické a zejména praktické, právě s ohledem na její užití v zajišťovacích funkcích. Opírá se o praktické poznatky plynoucí z četných soudních sporů, i ze zkušeností autora, které nabyl v rámci své bohaté pedagogické činnosti.

Chcete se na něco zeptat?