Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku - komentář (§ 2550 - 2585)

Autor: Jiří Hrádek

 • Kód produktu: 11208
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7400-634-0
 • Datum vydání: prosinec 2016
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 690 Kč
ks
  V prodeji
Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav na práva a povinnosti smluvních stran. Výklad každého jednotlivého ustanovení je následně doplněn judikaturou českých a evropských soudů. Komentář je určen nejenom právníkům, ale také odborné veřejnosti, která hledá inspiraci pro každodenní aplikaci smluv o přepravě v praxi.

Chcete se na něco zeptat?