Powered by Smartsupp

Sociální fobie a její léčba

Autor: Ján Praško, Michaela Holubová

 • Kód produktu: 92069
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5841-1
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 399 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -40 Kč
 • Vaše cena s DPH: 359 Kč
ks
  V prodeji

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Takový člověk se obává hodnocení, které by se mohlo týkat jeho vzhledu, chování nebo charakteru, má přehnané obavy o to, co si druzí o něm budou myslet. Tato porucha výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem, brání jim ve studiu, v práci, v kontaktu s vrstevníky i v navazování partnerských vztahů. Postiženého handicapuje většinou už od dětství nebo od puberty.Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této závažné psychické poruchy, popisem komorbidity, diferenciální diagnostiky i sociálními aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Jako řešení se nabízí kognitivně-behaviorální terapie nebo léčba antidepresivy. Léčebná část charakterizuje nejdůležitější farmakologické a psychoterapeutické postupy včetně současných algoritmů.

Publikace je určena klinickým pracovníkům, zejména psychiatrům a klinickým psychologům, ale také pracovníkům poraden, kteří se pacientům se sociální fobií věnují diagnosticky a terapeuticky. Ocení ji také studenti těchto oborů i všichni, v jejichž blízkosti se nachází někdo s touto poruchou.OBSAH:Úvod

1. Historie diagnózy a léčby sociální fobie

1.1 Vývoj diagnózy sociální fobie u dospělých

1.2 Vývoj diagnózy sociální fobie u dětí

2. Incidence a prevalence sociální fobie

3. Diagnostika a klasi?kace sociální fobie

3.1 Příznaky sociální fobie

3.2 Průběh a důsledky sociální fobie

3.3 Klasi?kace sociální fobie MKN-10 a DSM-5

3.4 Diferenciální diagnóza sociální fobie

3.5 Komorbidita u sociální fobie

3.6 Suicidialita u sociální fobie

4. Příčiny sociální fobie

5. Biologické pohledy na sociální fobii

5.1 Genetika sociální fobie

5.2 Sociální fobie a neurotransmitery

5.3 Sociální fobie a zobrazovací metody

6. Psychosociální pohledy na sociální fobii

6.1 Psychologické pohledy na sociální fobii

6.2 Sociální fobie, stigmatizace a sebestigmatizace

6.3 Sociální fobie a kvalita života

7. Hodnocení sociální fobie

7.1 Diagnostický rozhovor

7.2 Psychologické vyšetření

7.3 Použití hodnoticích posuzovacích stupnic a sebehodnotících škál

7.4 Behaviorální hodnocení

7.5 Tělesné a laboratorní vyšetření

7.6 Konceptualizace (formulace) případu

8. Léčba sociální fobie

8.1 Psychoedukace u sociální fobie

8.2 Podpůrná psychoterapie u pacientů se sociální fobií

8.3 Psychofarmaka u sociální fobie

8.4 Psychoterapie sociální fobie

8.5 Doporučený postup

Závěr

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?