Sociální politika (6., přepracované a aktualizované vydání)

Autor: Vojtěch Krebs a kolektiv

 • Kód produktu: 65567
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 568
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7478-921-2
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 650 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -98 Kč
 • Vaše cena s DPH: 553 Kč
ks
  V prodeji
Učebnice se věnuje jednak teoretickým otázkám sociální politiky,tj. těm, které se zabývají převážně zkoumáním procesů tvorby a realizace sociální politiky v rámci společenského systému, a jednak jednotlivým dílčím sociálním politikám, jejím konkrétním opatřením, zejména jejich smyslu a důsledkům pro životní podmínky jedinců a sociálních skupin a pro celkovou prosperitu společnosti. Obsahuje proto témata politiky sociálního zabezpečení, zdravotní a vzdálávací politiky, rodinné a bytové politiky, chudoby a sociálního vyloučení. Již šesté vydání této úspěšné knihy usiluje o zachycení moderních přístupů ve formování sociální politiky (zaměřuje se na to, co se označuje jako „sociální kapitál"), ukazuje na nezbytnost provedení významných reforem ve všech jejích oblastech. Učebnice samozřejmě poskytuje v účelné míře i aktuální poznatky o současných sociálněpolitických opatřeních v ČR.

Předkládaný text je určen především posluchačům Vysoké školy ekonomické v Praze. Může posloužit však i studentům jiných vysokých škol a fakult, kteří si zvolí sociální politiku za předmět svého studijního zájmu. Poučení v ní mohou nalézt i ti, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, či ti, kteří se s ní chtějí seznámit z vlastního zájmu.

Chcete se na něco zeptat?