Sociální služby (2. vyd.)

Autor: Oldřich Matoušek a kol.

  • Kód produktu: 17598
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 200
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-262-0041-3
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 345 Kč
ks
    V prodeji

Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému sociálních služeb nebo i politického rozhodování ve prospěch znevýhodněných skupin. Kniha Sociální služby seznamuje čtenáře s různými podobami společenských služeb, s možnostmi jejich plánování a hodnocení. Předkládá kritickou analýzu současného stavu sociálních služeb v ČR a poukazuje na možnosti dalšího vývoje.

Jednotlivé kapitoly pojednávají o základních typech společenských služeb, o jejich historii i současných vývojových trendech u nás i v západní Evropě. Kniha se zabývá plánováním služeb, hodnocením potřeb klientů, cílových skupin a místních potřeb i hodnocením výsledků poskytnutých služeb a představuje kvantitativní a kvalitativní metody tohoto hodnocení.

Je určena pracovníkům v pomáhajících profesích, profesionálům zabývajícím se sociální politikou a studentům sociální práce.

Chcete se na něco zeptat?