Sociální správa (2., roz. a přep. vyd.)

Autor: Igor Tomeš a kol.

  • Kód produktu: 17478
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 304
  • Vazba: váz. B5
  • ISBN: 978-80-7367-483-0
  • Datum vydání: říjen 2009
  • Vaše cena s DPH: 421 Kč
ks
    V prodeji
Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Druhé, rozšířené a přepracované vydání v obecné části pojednává o subjektech sociální správy, jejím postavení, výstavbě a výkonu, financování a řízení. Zvláštní část je zaměřena na jednotlivá odvětví sociální správy podle mezinárodně přijatého členění.
Editor publikace prof. JUDr. I. Tomeš je předním odborníkem v oblasti sociální politiky a správy. Autorský kolektiv tvoří vysokoškolští učitelé a pracovníci MPSV ČR.

Chcete se na něco zeptat?