Powered by Smartsupp

Sociální vztahy v organizaci a jejich management

Autor: Vojtěch Bednář a kolektiv

 • Kód produktu: 89432
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4211-3
 • Datum vydání: červenec 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery oddělení lidských zdrojů, ale též pro výkonný management řady firem, veřejných institucí a neziskových organizací. Jejím obsahem je popis fungování sociálních vztahů mezi lidmi – zaměstnanci, členy, spolupracovníky, zainteresovanými osobami v organizacích – a přehled nástrojů, kterými je možné tyto vztahy ovlivňovat z hlediska managementu. Kniha má praktické uplatnění při řízení personální politiky a vnitřní komunikace v organizaci, při motivaci zaměstnanců, při prevenci a eliminaci pomluv či napětí mezi jednotlivými osobami i týmy a při řešení vnitřních konfliktů. Je koncipována jako odborná publikace s maximálním důrazem na výstupy do praxe, z níž uvádí řadu příkladů.OBSAH:Na úvod

Než začnete číst tuto knihu

Shoda obsahu s realitou

Návodnost publikace

Změny a aktualizace

Váš názor

Komu je určena tato kniha?

Jak ji číst?

Jak číst efektivně?

1. Sociální vztahy a organizace

1.1 Třídní foto

1.2 Vztahy a jejich váha

1.3 Směry vztahů

1.4 Firma jako komunita

1.5 Lidé a jejich role

1.6 Jak se tvoří vztahy – od skupiny k týmu

1.7 Sociální vztahy a vnější vlivy

1.7.1 Rezonance vztahů

1.8 Vztahy a fi remní kultura

1.9 Nosná témata vztahů v kolektivech a týmech

1.10 Sociální vztahy a management

2. Management sociálních vztahů v organizaci

2.1 Aktivní řízení vztahů – strategie a operativa

2.2 Hlavní cíl managementu vztahů

2.3 Strategické kroky k řízení společenských vztahů ve firmě

2.3.1 Transparentní a předvídatelné firemní prostředí

2.3.2 Prostředí aktivní sebekontroly (PAS)

2.3.3 Zdravá soutěž a nezdravá rallye

2.3.4 Jak aktivně tvořit vztahy: od kolektivů k týmům

2.3.5 Stálost a potřeba změny

2.4 Operativní kroky a nástroje vedení

2.4.1 Operativní řízení

2.4.2 Podpora přirozených autorit

2.4.3 Budování důvěry zaměstnanců

2.4.4 Efektivní a nekonfliktní motivace

2.4.5 Společenská kontrola práce

2.4.6 Vztahy k okolí; bojiště versus výstaviště

2.4.7 Solidarita uvnitř firmy a týmu

2.5 Vztahy uvnitř managementu

2.6 Potřebujete odbornou podporu?

3. Konflikty v organizaci a možnosti jejich řešení

3.1 Příčiny a podoba konfliktu ve firmách

3.2 Předpoklady konfliktů

3.3 Management a konflikty

3.4 Předcházení konfliktům

3.5 Řešení konfliktů

3.5.1 Konfliktní situace

3.5.2 Konfliktní lidé

3.6 Akutní konflikt

3.7 Zvláštní typy konfliktů

3.7.1 Genderový konflikt

3.7.2 Generační konflikt

3.8 Závěr

4. Sociálně psychologické aspekty života v organizaci

Jan Drahoňovský

4.1 Pár slov na úvod

4.2 Psychologické potřeby a jejich uspokojování v práci

4.2.1 Pudové potřeby (metapotřeby)

4.3 Strategie přežití mezi lidmi

4.3.1 Strategie „K lidem“ (lose–win)

4.3.2 Strategie „Proti lidem“ (win–lose)

4.3.3 Strategie „Od lidí“ (lose–lose)

4.3.4 Strategie „S lidmi“ (win–win)

4.4 Osobnostní styly

4.4.1 Příjemný styl

4.4.2 Odpovědný styl

4.4.3 Disciplinovaný styl

4.4.4 Okouzlující styl

4.4.5 Hravý styl

4.4.6 Vážný styl

4.4.7 Styly organizace

4.4.8 Jak rozpoznat jednotlivé styly osobnosti

4.5 Problémoví lidé na pracovišti

4.5.1 Dotěra

4.5.2 Trouba

4.5.3 Váhavec

4.5.4 Pedant

4.5.5 Nedůvěřivec

4.5.6 Drsňák

4.5.7 Hulvát

4.5.8 Snob

4.5.9 Věčný kritik

4.5.10 Švejk

4.5.11 Robot

4.5.12 Solitér

4.5.13 Impulzivní typ

4.5.14 Pracovník závislý na alkoholu (nebo jiných látkách)

4.5.15 Jak jednat s problémovými lidmi

4.5.16 Kdo je normální?

4.6 Jak nakládáme se svým časem (z pohledu sociální psychologie)

4.6.1 Stažení se

4.6.2 Rituály

4.6.3 Zábavy

4.6.4 Aktivity

4.6.5 Psychologické hry (manipulace)

4.6.6 Důvěrnosti

4.7 Shrnutí sociálně psychologických aspektů

4.8 Jak přežít v patologické organizaci

4.8.1 Znaky patologické organizace

4.8.2 Je načase odejít?

4.8.3 Sebezáchovná strategie

4.8.4 Boj proti systému

4.9 Jak se z toho nezbláznit

4.10 Závěr

5. Mezilidské vztahy na pracovišti pohledem psychologa

Petr Hlušička

5.1 Mezilidské vztahy a jejich význam

5.2 Mezilidské vztahy na pracovišti

5.3 Sociální interakce

5.4 Komunikace

5.5 Sociální percepce a její chyby

5.6 Komunikace a skupina

5.6.1 Komunikační sítě a skupina

5.7 Kooperace – spolupráce

5.8 Skupina

5.8.1 Druhy skupin

5.8.2 Dynamika skupiny

5.8.3 Cíle a normy skupiny

5.8.4 Role členů skupiny a její struktura

5.8.5 Vedení a motivace skupiny

5.8.6 Vedení skupiny

5.8.7 Interakce a komunikace skupiny

5.9 Konflikty

5.9.1 Druhy konfliktů

5.9.2 Zvládání konfliktních situací

5.10 Stres

5.10.1 Reakce na konflikt

5.10.2 Řešení konfliktů

6. Vztahy se zaměstnanci pohledem personálního marketingu

Helena Těšitelová

6.1 Koncept – definice, historie

6.2 Vztah člověk a firma optikou marketingového mixu

6.2.1 Product (produkt)

6.2.2 Price (náklady)

6.2.3 Place (distribuce)

6.2.4 Promotion (propagace)

6.2.5 Personality (osobnost)

6.3 Na miskách vah – vztah založený na rovnováze

6.4 Síla vzájemných očekávání – psychologická smlouva

6.5 Jak sladit vzájemná očekávání

6.6 Značka zaměstnavatele – employer brand

6.7 Vývoj značky

6.8 Řízení značky

6.8.1 Koncept značky zaměstnavatele

6.8.2 Image a identita

6.8.3 Hodnotová propozice zaměstnavatele

6.9 Značka zaměstnavatele a interní marketing

6.10 Zkušenost se značkou – brand experience

6.10.1 Analýza zkušenostních bodů

Závěr

Literatura

Chcete se na něco zeptat?