Powered by Smartsupp

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Autor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal

 • Kód produktu: 65636
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 748
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7552-090-6
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 1 065 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -128 Kč
 • Vaše cena s DPH: 937 Kč
ks
  V prodeji
Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně v právní terminologii.

Autoři se v souvislosti s uvedenými změnami zamysleli nad tím, jak se vypořádat s dosavadní judikaturou, jako významným vodítkem pro interpretaci právních předpisů. Výsledkem jejich snahy je tato monografie, která zpracovává více než tisíc rozhodnutí, která jsou uspořádána do rejstříků tříděných podle různých kritérií. V prvním rejstříku, jenž je tříděn podle ustanovení nového občanského zákoníku, jsou jednotlivá rozhodnutí autory komentována a doplněna o informaci, zda jsou či nejsou použitelná po rekodifikaci. Kritérii pro třídění druhého a třetího rejstříku byla data vydání rozhodnutí a klíčová slova.

Čtenáři všech právních profesí i studenti práv jistě ocení tuto publikaci, která jim pomůže se v rozsáhlé judikatuře orientovat.

Chcete se na něco zeptat?