Soudní překlad a tlumočení

Autor: Jan Chovanec, Miroslav Bázlik, Teodor Hrehovčík

  • Kód produktu: 52872
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 408
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7357-684-4
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 495 Kč
ks
    V prodeji

Tato publikace je určena především zájemcům o získání kvalifikace tzv. soudního tlumočníka a tlumočníkům zapsaným v seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Jejím cílem je pomoci budoucím překladatelům a tlumočníkům zorientovat se v jazykovém registru anglického a českého práva především tím, že nabízí možná řešení překladů slovních spojení a kratších textů.Typické výrazy jsou uvedeny paralelně v češtině a angličtině a jsou uspořádány podle tematických okruhů. Ve vybraných oblastech publikace upozorňuje i na některé časté chyby, jichž se dopouštějí začínající překladatelé. Jistě zde však naleznou užitečné informace i zkušenější profesionálové a osoby z praxe.


V některých případech je zahrnut komentář, který vysvětluje volbu konkrétního překladatelského řešení. I když je tato kniha zaměřena spíše na překlad, tematické uspořádání ocení i tlumočníci – zjednoduší jim přípravu na konkrétní tlumočení. Na jednom místě tak naleznou slovní zásobu, kterou by jinak museli vyhledávat ve více zdrojích.Obsah:


 http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/soudni%20preklad%20a%20tlumoceni%20obsah.pdf


Chcete se na něco zeptat?