Soudní řád správní - komentář

Autor: Lukáš Potěšil, Martin Brus, Lukáš Hlouch, Filip Rigel, Vojtěch Šimíček

 • Kód produktu: 65385
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 1152
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7502-024-6
 • Datum vydání: červen 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -224 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 267 Kč
ks
  V prodeji
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy.

Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá ambici být ryze praktickým či naopak spíše teoretickým dílem, nýbrž se poctivě snaží skloubit oba pohledy.

Publikace vychází v roce převratných změn v našem právním řádu. Plně proto zohledňuje dopady nového občanského zákoníku. Současně poukazuje na tzv. velkou novelu soudního řádu správního, provedenou zákonem č. 303/2011 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012. Nastalý časový odstup již umožňuje její vyhodnocení.

Komentář v hojné míře přibližuje aktuální judikaturu správních soudů, která se stále vyvíjí a jejíž poznání je pro řádné pochopení správního soudnictví a ochrany v něm poskytované nezbytné. Mnoho institutů v soudním řádu správním stávající soudní praxe vyložila a aplikuje jinak, než jak by se dalo seznat z textu samotného, případně odlišně, než tomu bylo zvykem.

Publikace je vhodnou pomůckou pro ty, kteří mají zájem dozvědět se podrobnosti o správním soudnictví, ale i vítaným pomocníkem v problémových a nejasných situacích.

Chcete se na něco zeptat?