Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní ve školství

Program semináře:

obsah pracovní smlouvy

 • přesné vymezení druhu práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců
 • místo nebo místa výkonu práce
 • zvláštní pravidlo při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců ( zajištění jednotného postupu – vnitřní předpis)

pracovní doba u pedagogických pracovníků

 • principy určování pracovní doby – přímá pedagogická činnost a přípravné práce přímo související s pedagogickou prací, rozdělení těchto hodin na přímou a práce související s přímou pedagogickou činností • pracovní řád – práce související s přímou pedagogickou činností • změna Nařízení vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a pedagogické péče od 1.9.2022 • Vyhláška č. 263/2007 Sb. – pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
 • kratší úvazek u pedagoga
 • další dohodnuté práce související s přímou pedagogickou činností
 • přítomnost pedagoga na pracovišti a jeho rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby u pedagoga a evidence jeho docházky
 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti – formy rovnoměrné, nerovnoměrné a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah
 • posouzení případného nároku na příplatek za přespočetné hodiny
 • školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky, exkurze – pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet (předem rozvržená pracovní doba, a doba odpočinku ve smyslu Zákoníku práce), nepřekročitelná doba maximálního počtu hodin v jedné směně
 • pojem pracovní cesty a nároky s touto pracovní cestou související
 • pracovní pohotovost ve školství ( školská zařízení s nepřetržitým provozem, mimoškolní akce), evidence pracovní pohotovosti, nepřetržitý odpočinek mezi směnami a pracovní pohotovost
 • práce přesčas, práce v noci, práce o víkendu pedagogického zaměstnance – veřejné školy plat, soukromý sektor školství – mzda, zásadní rozdíly

další vzdělávání v oblasti školství

 • pojem prohlubování kvalifikace formou studia
 • pojem zvyšování kvalifikace formou studia
 • volno k samostudiu

řešení překážek v práci • čerpání a výpočet dovolené

 • náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti
 • ostatní osobní překážky na straně zaměstnance
 • výměra dovolené u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol
 • specifické názorné ukázky výpočtu dovolené – mateřská dovolená a dovolená, náhradní doby, které se započítávají plně, jako doba odpracovaná • výpočet dovolené u různých forem týdenní pracovní doby – úvazku • průměrná délka týdenní pracovní doby • převod dovolené z běžného roku do roku následujícího • vnitřní firemní předpis upravující problematiku čerpání dovolené

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. září 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19553
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat