Powered by Smartsupp

Specifické případové studie v pracovněprávních vztazích u pracovníků ve školství

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, ekonomy a další vedoucí zaměstnance zabývající se problematikou zaměstnávání pracovníků ve školství

Cílem semináře: seznámit účastníky se specifickými postupy uzavírání pracovněprávních vztahů u zaměstnanců ve školství. Určování pracovní doby, dovolené, překážek v práci a mnoho dalšího ve vazbě nejen na zákoník práce, ale především ve vazbě na Zákon o pedagogických pracovnících.

Obsah semináře:

Smluvní strany pracovněprávních vztahů ve školství

 • Uzavření pracovního poměru, jmenování a odvolání ředitele školy, pojem závislé práce ve školství, podmínky přijetí zaměstnance na pozici pedagogického pracovníka.
 • Přesné vymezení druhu práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců
 • Místo nebo místa výkonu práce
 • Dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle novely Zákoníku práce • názorné ukázky doporučených postupů při určování směn, nároky na zákonné příplatky a řešení čerpání dovolených od 1.1.2024
 • Zvláštní pravidlo při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců • zajištění jednotného postupu – vnitřní předpis
 • Stanovení platu podle příslušných právních předpisů • nařízení vlády • katalog prací • kvalifikační předpoklady • zařazování do platové třídy a platového stupně. Výjimky při uznávání chybějící kvalifikace a případného platového stupně, výsadní právo ředitele udělovat tyto výjimky. Případové studie • příklad

Pracovní doba u pedagogických pracovníků

 • principy určování pracovní doby • přímá pedagogická činnost a přípravné práce přímo související s pedagogickou prací. Rozdělení těchto hodin na přímou a práce související s přímou pedagogickou činností, pracovní řád – práce související s přímou pedagogickou činností
 • Kratší úvazek u pedagoga, asistent pedagoga, a další zvláštní pracovní profese (pomocník pedagoga, psycholog, atd.)
 • Další dohodnuté práce související s přímou pedagogickou činností
 • Přítomnost pedagoga na pracovišti a jeho rozvržení pracovní doby, evidence pracovní doby u pedagoga a evidence jeho docházky
 • Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti • formy rovnoměrné, nerovnoměrné a přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah
 • Posouzení případného nároku na příplatek za přespočetné hodiny
 • Školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky, exkurze • pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet (předem rozvržená pracovní doba a doba odpočinku ve smyslu Zákoníku práce), nepřekročitelná doba maximálního počtu hodin v jedné směně
 • Pojem pracovní cesty a nároky s touto pracovní cestou související
 • Pracovní pohotovost ve školství (školská zařízení s nepřetržitým provozem, mimoškolní akce) • evidence pracovní pohotovosti • nepřetržitý odpočinek mezi směnami a pracovní pohotovost
 • Práce přesčas • práce v noci • práce o víkendu pedagogického zaměstnance • veřejné školy - plat • soukromý sektor školství – mzda, zásadní rozdíly
 • Dovolená a její čerpání u pedagogického pracovníka

Další vzdělávání v oblasti školství

 • Pojem prohlubování kvalifikace formou studia
 • Pojem zvyšování kvalifikace formou studia
 • Volno k samostudiu

diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály z praktickými ukázkami výpočtů, vnitřních předpisů a doporučených vzorů, ke kterým podá lektor výklad, a to podle poslední právní úpravy.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26166
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat