Powered by Smartsupp

Spisová a archivní služba - novela vyhlášky a národního standardu od 1. 7. 2023

Určeno pro: veřejnoprávní původce

 • Seznámení posluchačů s pravidly pro oběh dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb. a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby
 • příjem • označování • evidence • rozdělování • předávání • vyřizování • vyhotovování • odesílání • ukládání a vyřazování dokumentů • tvorba spisů a typových spisů
 • Vedení spisové služby v elektronické podobě
 • vysvětlení, co znamená vést "elektronickou spisovou službu"
 • návrh postupu, jak dát výkon spisové služby do souladu s novelizovanými právními předpisy ve stanovených termínech
 • Aktualizace spisového řádu
 • výčet ustanovení, která ve spisovém řádu nesmí chybět
 • hlavní důraz bude kladen na změny, které vyplynuly z novelizovaných právních předpisů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. listopadu 2023, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 26080
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat