Spisová a archivní služba • UKLÁDÁNÍ a VYŘAZOVÁNÍ dokumentů určené pro veřejnoprávní a soukromoprávní organizace v roce 2020 - nejen pro začátečníky

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní organizace, pracovníky podatelen, spisoven a archivů, sekretářky, administrativní pracovníky, pro podnikatele, likvidátory a zaměstnance komerčních spisoven

Program semináře:

 • seznámení s legislativou, která souvisí s archivní a spisovou službou: novelizované znění archivního zákona s platností od 24. 4. 2019, novelizované znění vyhlášky o spisové službě s platností od 1. 7. 2019.
 • představení stávající archivní sítě a aktuální terminologie spisové služby
 • vysvětlení povinností, které vyplývají pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce z aktuálního znění archivního zákona
 • představení způsobů správného vedení spisové služby
 • zodpovězení otázek: kdo musí vést spisovou službu v elektronické podobě a kdo v listinné podobě? A co to v praxi znamená?
 • vysvětlení základních principů vedení spisové služby v elektronické a listinné podobě
 • seznámení posluchačů se způsoby ukládání dokumentů (příruční registratury, spisovny, ukládání dokumentů v digitální podobě)
 • vysvětlení správného postupu při vyřazování dokumentů v listinné i digitální podobě a upozornění na nejčastější chyby, ke kterým dochází při přípravě a následném provádění skartačního řízení.
 • objasnění úlohy spisového řádu a spisového a skartačního plánu a vysvětlení způsobu jeho tvorby
 • seznámení posluchačů se skartačními lhůtami vybraných typů dokumentů
 • upozornění posluchačů na sankce, které mohou následovat při porušení ustanovení archivního zákona
 • návrh osvědčeného postupu, který vede ke splnění výše zmíněných povinností
 • diskuze • odpovědi na dotazy • názorné příklady z praxe

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. února 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22569
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat