Spisová služba (2. akt. vyd.)

Autor: Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

 • Kód produktu: 65889
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-233-2
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 560 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -67 Kč
 • Vaše cena s DPH: 493 Kč
ks
  V prodeji

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Stěžejní náplní publikace je podrobný rozbor všech etap výkonu spisové služby od příjmu dokumentů, přes jejich evidenci, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů, vyhotovování dokumentů, jejich podepisování a odesílání, až po vyřazování ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. Popsáno je též elektronické skartační řízení a návaznosti na národní digitální archiv. Stranou pozornosti nezůstaly ani nezbytné kontrolní mechanismy.

V publikaci jsou diskutovány různé aspekty ukládání dokumentů, a to jak analogových, tak digitálních. Samostatně je probrána problematika tvorby spisového řádu a realizace klasické i digitální spisovny. Zmíněny jsou také vybrané typy dokumentů, včetně dotčených právních předpisů. V závěru publikace je představen systém archivů České republiky a problematika přístupu k archiváliím, tedy dokumentům vybraným k trvalému uložení.

Publikace zohledňuje stav právních předpisů účinný k 1. srpnu 2017 včetně poslední verze národního standardu pro elektronický systém spisové služby, kterou Ministerstvo vnitra publikovalo 4. července 2017.

Chcete se na něco zeptat?