Powered by Smartsupp

Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a odměňování v roce 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají a řeší problematiku účtování a daní společenství vlastníků bytových jednotek

Účetnictví společenství vlastníků

 • Právní předpisy
 • Náklady na správu domu a pozemku
 • Opravy, údržba a technické zhodnocení společných částí
 • Náklady vlastní správní činnosti
 • Majetek a fondy
 • Úvěry
 • Náklady a výdaje na plnění poskytovaná s užíváním bytů v domě s byty („služby“) včetně záloh a vyúčtování služeb
 • Příjmy společenství vlastníků x příjmy jednotlivých vlastníků jednotek
 • Příspěvek na správu domu a pozemku – zálohový, výnosový
 • Úroky z vkladu a účtu
 • Dotace
 • Dary
 • Pojistné plnění
 • Úroky z prodlení a smluvní sankce
 • Příjmy ze společných částí
 • Výsledek hospodaření

Daň z příjmů společenství vlastníků

 • Právní předpisy
 • Registrace k dani – výjimka
 • Povinnost podat daňové přiznání – výjimka
 • Oznamovací povinnost – výjimka
 • Výnosy společenství vlastníků
 • Příjmy, které nejsou předmětem daně
 • Příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Příjmy osvobozené od daně
 • Ostatní příjmy
 • Náklady společenství vlastníků

Odměňování ve společenství vlastníků

diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. května 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26195
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat