Sporné otázky daňového řízení

Autor: Ondřej Lichnovský

  • Kód produktu: 52631
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 172
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-479-6
  • Datum vydání: listopad 2009
  • Vaše cena s DPH: 289 Kč
ks
    V prodeji
Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. Nejedná se tak o klasický komentář zákona, když o mnohých bezproblémových ustanoveních zákona není pojednáno vůbec. Předmětem zájmu jsou zejména stěžejní instituty daňového řízení a dále práva a povinnosti daňových subjektů ve vztahu k právům a povinnostem správců daně.


Obsah:


1. Základní zásady a obecná ustanovení daňového řízení - str. 11


1.1 Základní zásady - str. 11


1.2 Obecná ustanovení - str. 37


2. Řízení vyměřovací - str. 89


2.1 Časový rámec vyměření daně - str. 89


2.2 Daňové přiznání - str. 99


2.3 Vytýkací řízení - str. 103


2.4 Místní šetření - str. 112


2.5 Daňová kontrola - str. 116


3. Opravné prostředky v daňovém řízení - str. 129


3.1 Řádné opravné prostředky - str. 129


3.2 Mimořádné opravné prostředky - str. 144


3.3 Ochrana před nečinností správce daně - str. 152


4. Soudní přezkum - str. 157


4.1 Krajské soudy - str. 157


4.2 Nejvyšší správní soud - str. 161

Autor se snaží formulovat a zdůvodnit jednoznačný názor na jednotlivá ustanovení zákona. V rámci argumentace je také hojně citováno z rozhodnutí správních soudů a Ústavního soudu. Také z tohoto důvodu je publikace určená zejména pro praxi, kde má velký potenciál poskytnout daňovým subjektům právně relevantní argumenty podepřené nejnovější soudní judikaturou. To za účelem co nejúspěšnějšího hájení jejich práv v daňovém řízení.

Chcete se na něco zeptat?