Sport v ekonomice

Autor: Jiří Novotný a kolektiv

  • Kód produktu: 52895
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 512
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-666-0
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Vaše cena s DPH: 660 Kč
ks
    Na dotaz
Od konce 19. století je sport fenoménem společenského života s významnými ekonomickými dopady. Ve sportovním prostředí probíhají jak pohybové, tak ekonomické aktivity, charakteristické veřejnými, smíšenými a privátními statky. Publikace seznamuje českého čtenáře s ekonomikou sportu jako aplikovanou vědní disciplínou, objasňující zajímavé okolnosti financování amatérského i profesionálního sportu. První část je zaměřena na pojetí sportu jako součásti národního hospodářství. Je zde uvedena základní terminologie, stručná historie sportu v českých zemích, legislativní a ekonomický rámec fungování sportu v České republice včetně ekonomiky amatérského sportovního klubu, svazu, olympijského hnutí, organizace proti dopingu, problematika pojištění sportovců, charakteristika a význam dobrovolné práce a současné postavení sportu v Evropské unii. Druhá část se zabývá ekonomikou profesionálních sportovních klubů z hlediska neoklasické teorie firmy u kolektivních sportovních her. Přibližuje zvláštnosti fungování tohoto byznysu, založeného na ligových soutěžích, trhu hráčů a specifických finančních zdrojích. Vysvětluje odlišnosti evropského a amerického pojetí s jejich regulacemi. Třetí část je věnována ekonomice sportovních zařízení a sportovních akcí. S tím souvisí historie budování sportovních zařízení, podmíněná standardy občanské vybavenosti území, náměty na plánování a financování jejich výstavby a provozu. Představuje specifika ekonomiky velkých sportovních akcí, tzv. mega events, jejich klasifikaci s pozitivními i negativními externalitami dopadajícími na území, kde se konají, a jaký mají vztah k veřejnému financování.

Předložená publikace se může stát východiskem pro zpracování satelitního účtu sportu, umožňujícího objektivně stanovit podíl sportu na HDP v České republice.Obsah:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Sport%20v%20ekonomice_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?