Spotřebitelé a marketing

Autor: Jan Koudelka

 • Kód produktu: 11292
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., b5
 • ISBN: 978-80-7400-693-7
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 650 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 650 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je zaměřena na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebním chování obyvatel jsou velmi cenné a tvoří základní východisko formulace marketingové strategie podniku. V první kapitole je vysvětlen pojem „spotřební chování“ a jsou objasněny základní modely sledování spotřebního chování. V dalších kapitolách jsou pak podrobněji vysvětleny faktory, které chování jedince jako spotřebitele významně ovlivňují (kulturní a sociální prostředí, osobní predispozice a psychika). Samostatná kapitola podrobně přibližuje průběh kupního rozhodování spotřebitele, ale rovněž jeho ponákupní chování. V rámci této kapitoly jsou také vysvětleny například typy rozhodovacích procesů či tzv. adopce nových výrobků. Poslední, šestá kapitola je věnována otázce segmentace spotřebitelů; jsou popsány jednotlivé fáze procesu segmentace trhu a vysvětleny hlavní koncepty, metody a techniky tohoto procesu.Teoretické pasáže jsou vhodně doplněny aktuálními daty z rozsáhlého výzkumu společnosti MEDIAN.

Chcete se na něco zeptat?