Správní právo procesní, 4. vyd.

Autor: Skulová Soňa a kolektiv

 • Kód produktu: 60864
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 486
 • Vazba: brož., 14,5 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7380-830-3
 • Datum vydání: prosinec 2020
 • Běžná cena s DPH: 590 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -59 Kč
 • Vaše cena s DPH: 531 Kč
ks
  V prodeji

Aktualizované a rozšířené vydání učebnice poskytuje, vedle potřebného teoretického základu, důkladný a vhodně strukturovaný výklad procesních postupů veřejné správy. Autoři vycházejí ze správního řádu jako stěžejního procesního předpisu, s důrazem položeným na obecnou úpravu správního řízení, s nově připojeným výkladem řízení o přestupcích. Přiblížena je úzce navazující oblast soudního přezkoumání. Zapracovány jsou poznatky z aplikace správního řádu, a také úpravy soudního přezkumu, zohledněny jsou změny, k nimž došlo v příslušných zákonných úpravách od minulého zpracování publikace. Reflektován je vývoj názorů na některé podstatné procesní otázky (a některé související hmotněprávní), jak se projevuje v rovině teoretické, metodické, a také v judikatuře. Důkladně je podána oblast základních zásad činnosti správních orgánů, přiblížen je evropský kontext správního procesu a východiska práva na spravedlivý proces. Problematika jednotlivých druhů postupů správních orgánů je podána přehledně, v logických souvislostech, jak vychází z obecné úpravy, s využitím konkrétních příkladů, a také z vybraných zvláštních úprav. Čtenáři jsou tak usnadněny, za využití nezbytného teoretického základu, orientace a pochopení, v potřebné konkrétnosti, poměrně rozsáhlé a strukturované oblasti procesních postupů správních orgánů, a jejich přezkoumání.

Chcete se na něco zeptat?