Správní řád - Komentář (6.vydání)

Autor: Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

 • Kód produktu: 11342
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 1048
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-751-4
 • Datum vydání: říjen 2019
 • Běžná cena s DPH: 1 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 690 Kč
ks
  V prodeji

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu související se změnou stavebního zákona či přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.Rozšířena je související judikatura, zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Již předchozí vydání komentáře řešilo řadu sporných ustanovení a institutů správního řádu, v některých případech došlo k názorovým posunům odborné veřejnosti a i praxe začala nacházet řešení pro celou řadu nejasností výkladu, které nové vydání publikace neponechává stranou.

Chcete se na něco zeptat?