Powered by Smartsupp

Správní řád. Komentář (7. vyd.) (EKZ220)

Autor: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka Ph.D., Klára Pondělíčková, David Bohadlo

  • Kód produktu: 11498
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 1224
  • Vazba: váz,. 15 x 25,8 cm
  • ISBN: 978-80-7400-932-7
  • Datum vydání: září 2023
  • Vaše cena s DPH: 2 290 Kč
ks
    Na dotaz

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje na poslední novely správního řádu, které zohledňovaly přijetí nového zákona o právu na digitální služby a s tím související využívání podkladů z úředních evidencí, zpřesnily úpravu závazných stanovisek, zejména pak v otázce lhůt pro jejich vydávání a přezkoumání, apod. Dále reaguje na změny v souvisejících právních předpisech, na které je v komentáři odkazováno, a doplňuje novou judikaturu správních soudů, resp. Ústavního soudu ČR. Zohledňovány jsou zde samozřejmě také nové zkušenosti s praktickým vedením správních řízení a nejnovější závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Po formální stránce byl po vzoru dalších komentářů této ediční řady doplněn do tohoto vydání obsah výkladu a komentář jednotlivých paragrafů se nově již nečlenění podle odstavců, ale podle tematických oblastí uvedených nadpisy. Tímto vydáním komentáře bychom rádi přispěli k tomu, aby byla jednotlivá ustanovení správního řádu správně pochopena i správně aplikována v praxi.

Chcete se na něco zeptat?