Správní řízení od A do Z

Autor: JUDr. Eva Šromová

 • Kód produktu: 5769
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 472
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-259-5
 • Vydání:3. aktualizované a doplněné
 • Datum vydání: květen 2020
 • Vaše cena s DPH: 579 Kč
ks
  V prodeji
  Aktualizováno

Potřebujete v obci řešit povolení kácení stromů, rozhodovat o zrušení trvalého pobytu či povolit sjezd z místní komunikace? Musíte řešit pobíhající psy nebo polepenou obecní zastávku? Dostali jste stížnost nebo podnět k řešení? V každé z těchto situací se potřebujete orientovat v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v samotném správním řízení.

Pro koho je kniha určena?

Třetí vydání této publikace je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Publikace je určena krajským, městským, obecním i státním úřadům, přestupkovým komisím, silničním správním úřadům, živnostenským úřadům, stavebním úřadům apod. a dále např. hygienickým stanicím či inspektorátům. Využijí ji rovněž úředníci, ředitelé škol, osoby, které se budou připravovat na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze správního řádu, a rovněž právníci, advokáti, studenti, zájemci o veřejnou správu a o správní řízení či občané a jejich zástupci, kteří spolupracují s úřady.

Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení

V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení žádosti, jak zahájit řízení o přestupku, jak vydat rozhodnutí a co dělat, když obdržíte odvolání. Krok za krokem popisuje postup ještě před zahájením řízení a samotný průběh správního řízení od zahájení řízení do vydání rozhodnutí a exekuce. Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 100 pojmů používaných ve správním řízení s upozorněním na řešení složitých situací. Rovněž zahrnuje více než 80 nejpotřebnějších abecedně řazených vzorů úkonů s příklady jejich použití. V závěru publikace naleznete správní řád v aktuálním znění a u jednotlivých paragrafů poznámku, o jaký úkon se jedná.

Snadnější orientace ve správním řádu

Cílem publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2022.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace