Správní řízení od A do Z

Autor: JUDr. Eva Šromová

 • Kód produktu: 5769
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 472
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-259-5
 • Vydání:3. aktualizované a doplněné
 • Datum vydání: květen 2020
 • Vaše cena s DPH: 579 Kč
ks
  V prodeji
  Aktualizováno

Potřebujete v obci řešit povolení kácení stromů, rozhodovat o zrušení trvalého pobytu či povolit sjezd z místní komunikace? Musíte řešit pobíhající psy nebo polepenou obecní zastávku? Dostali jste stížnost nebo podnět k řešení? V každé z těchto situací se potřebujete orientovat v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v samotném správním řízení.

Pro koho je kniha určena?

Třetí vydání této publikace je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Publikace je určena krajským, městským, obecním i státním úřadům, přestupkovým komisím, silničním správním úřadům, živnostenským úřadům, stavebním úřadům apod. a dále např. hygienickým stanicím či inspektorátům. Využijí ji rovněž úředníci, ředitelé škol, osoby, které se budou připravovat na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze správního řádu, a rovněž právníci, advokáti, studenti, zájemci o veřejnou správu a o správní řízení či občané a jejich zástupci, kteří spolupracují s úřady.

Postup krok za krokem ještě před zahájením řízení

V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení žádosti, jak zahájit řízení o přestupku, jak vydat rozhodnutí a co dělat, když obdržíte odvolání. Krok za krokem popisuje postup ještě před zahájením řízení a samotný průběh správního řízení od zahájení řízení do vydání rozhodnutí a exekuce. Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 100 pojmů používaných ve správním řízení s upozorněním na řešení složitých situací. Rovněž zahrnuje více než 80 nejpotřebnějších abecedně řazených vzorů úkonů s příklady jejich použití. V závěru publikace naleznete správní řád v aktuálním znění a u jednotlivých paragrafů poznámku, o jaký úkon se jedná.

Snadnější orientace ve správním řádu

Cílem publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2023, legislativní změny jsou řešeny formou vkládané aktualizace, která je zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace