Powered by Smartsupp

Správní soudnictví

Autor: Potěšil, Pouperová, Suchánek, Koudelka, Frumarová, Škurek, Grygar

 • Kód produktu: 78058
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 672
 • Vazba: váz,. 14,8 x 20,6 cm
 • ISBN: 978-80-7502-611-8
 • Datum vydání: září 2022
 • Běžná cena s DPH: 980 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -98 Kč
 • Vaše cena s DPH: 882 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ustanovením soudního řádu správního, ale rovněž teoretickým základům správního soudnictví včetně jeho historického vývoje nebo ústavněprávních východisek.

Autorský kolektiv je složen z akademiků z právnických fakult v Olomouci, Brně a Praze, z nichž většina působí rovněž v právní praxi. Jejich výklad je založen na důkladné rešerši odborných zdrojů a kritickém náhledu na dílčí instituty, se zvláštní pozorností na ta ustanovení soudního řádu správního, která se ukázala v aplikační praxi problematickými. Výklad reflektuje rovněž „covidovou“ judikaturu správních soudů.

Knihu díky podrobnosti výkladu ocení nejen studenti právnických fakult, ale rovněž jejich absolventi při přípravě na profesní zkoušky, advokáti i soudci. Současně je publikace základním příspěvkem k vědeckým a legislativním diskusím o podobě správního soudnictví.

Chcete se na něco zeptat?