Srážky ze mzdy a exekuce v praxi mzdové účetní • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní

Program semináře:

novinky v exekucích 2021 a 2022 a začátek roku 2023

 • Milostivé léto ll
 • zrušení exekucí 2022 -podmínky
 • skeva na dani za zrušenou exekuci

pořadí srážek

 • nezabavitelná částka- změnv v průběhu roku 2022, vobý výpočet od 1/2023
 • nezabavitelná částka-v příkladech a tabulkách – srovnání 2018 - 2023
 • vyživovací povinnost dlužníka-základní příklady pro výpočet nezabavitelné částky pro exekuce

uspokojování pohledávek

 • pravidlo pořadí
 • pravidlo přednosti

příklady na výpočet nezabavitelné částky, uspokojování exekucí, pořadí pohledávek v případě exekučního řízení

 • mzda vyplácená se zálohou
 • výplata mzdy a dalších příjmů v jednom měsíci od jednoho zaměstnavatele
 • výplata mzdy předem a mzda vyplacená za několik měsíců najednou
 • výplata odstupného a exekuce
 • poměrné uspokojení pohledávek
 • souběh nepřednostních pohledávek
 • souběh přednostních pohledávek
 • souběh přednostní pohledávky a výživného
 • mzda od více plátců, souběh exekucí a zvláštnosti při výkonu rozhodnutí

daňový bonus a přeplatek z ročního zúčtování.

srážky z dohod o provedení práce

povinnosti plátců

 • při nástupu do zaměstnání
 • povinnosti vůči soudu
 • povinnosti při skončení pracovněprávního vztahu
 • součinnost poskytovaná exekučním orgánům
 • povinnosti zaměstnavatelů v insolvenčním řízení

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. dubna 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19760
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat