Srozumitelné vyjadřování

Autor: Langer Inghard, von Thun Friedemann Schulz, Tausch Reinhard

 • Kód produktu: 89367
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4296-0
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

V pracovním i osobním životě jsme každý den nuceni přijímat a zpracovávat spoustou informací v písemné i ústní podobě. Velmi často ovšem některým sdělením nerozumíme a míváme pocit, že snad nejsme dostatečně chytří na to, abychom jejich obsah pochopili – příkladů z oblasti učebnicových, právnických či novinových textů bychom jistě našli hodně. Příčina nesrozumitelnosti je nejčastěji na straně autora. Autoři této knihy, tři profesoři psychologie na univerzitě v Hamburku, vypracovali tzv. hamburský model srozumitelnosti, který definuje čtyři znaky srozumitelného sdělení: jednoduchost, členění/uspořádání, délka/hutnost, dynamičnost. Na základě tohoto konceptu pak uvádějí ukázky a praktická cvičení, která vám dopomohou k tomu, abyste se naučili psát či přednášet srozumitelně. Kniha je určena manažerům, učitelům, lektorům – všem, kdo veřejně vystupují a prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky.OBSAH:


Předmluva

Část I

Základy a cvičení

Úvod: „Tomu nerozumím“

Proč jsou texty tak málo srozumitelné?

Proč se tolik lidí vyjadřuje málo srozumitelně?

Chcete si osvojit umění srozumitelného vyjadřování?

Můžete se naučit, jak se vyjadřovat srozumitelněji?

Chcete nakouknout o pár kroků vpřed?

Co je srozumitelnost?

Znaky srozumitelnosti

Vztahy mezi čtyřmi znaky

Co patří k jednotlivým znakům?

Posuzování srozumitelnosti

Záznam znaků do tabulky

Optimálně srozumitelné texty

Nácvik posuzování

Vyhodnocování posuzovacích tabulek

Srozumitelné pro koho?

Ukázka: nácvik srozumitelného psaní

Posuzování textů – cvičení I.

Posuzování textů – cvičení II.

Nakolik jste byli při posuzování úspěšní? –

Vaše dovednosti při posuzování srozumitelnosti

Zdokonalování jednotlivých znaků

Zdokonalování jednoduchosti

Zdokonalování členění/uspořádání

Zdokonalování délky/hutnosti

Zdokonalování dynamičnosti

Zdokonalování textů ve všech znacích

Samostatná tvorba textů

Část II

Příklady: snadno a obtížně srozumitelné texty

Úvod: co můžete od této části očekávat?

Finanční texty v každodenním životě

Smlouvy

Právní texty

Pojištění

Texty k tématu důchodu

ISDN – příklad z oblasti nových informačních technologií

Učební texty

Učitelé píší učební texty

Vědecké texty

Část III

Srozumitelné texty ve výuce

Úvod: srozumitelnost – nutný, ale nikoli jediný aspekt

Příprava na nové informace

Nové informace ve srozumitelné podobě

Práce v malých skupinách

Setkávání s odborníky

Psát srozumitelněji znamená uvažovat jasněji

Část IV

Sdělení orientované na příjemce

Úvod: Co znamená orientace na příjemce?

Když autor dbá a bere ohledy na čtenáře/posluchače

Když se autor vcítí do čtenáře/posluchače

Upřímnost – objasňování svých myšlenek a pocitů – otevřenost

Uspořádání hlavních znaků postoje orientovaného na příjemce

Příklady textů orientovaných a neorientovaných na příjemce

Tvorba textů orientovaných na příjemce pod drobnohledem čtyř znaků

Část V

Vědecké podklady

Úvod: co můžete od této části očekávat?

Staré a nové metody výzkumu srozumitelnosti

Odkrývání čtyř znaků srozumitelnosti

Uplatnění čtyř znaků srozumitelnosti

Experiment na hranici reality

Aktuální platnost

Programované učební texty – neosvědčená alternativa

Každodenní využívání našeho programu

Práce v malých skupinách

Shrnutí a závěry

Přání na závěr

Literatura

Chcete se na něco zeptat?