Powered by Smartsupp

Státověda (2. rozš. vyd.)

Autor: Karel Klíma a kolektiv

  • Kód produktu: 60506
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 432
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7380-296-7
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 385 Kč
ks
    V prodeji
Publikace se věnuje výkladu fenoménu „státnosti“. Jejím předmětem je pojem státu, vznik a tendence jeho vývoje, jeho institutů, vztahy států k jiným společenským jevům, jako jsou vztahy k lidem, dále pak původ moci, ideologie, sociální vztahy, vztah k ekonomice apod. Publikace dále analyzuje zákonitosti struktury, rozvoje a činnosti státu, jeho prvků, územně mocenské zřízení, metody činnosti státních orgánů, národně specifické souvislosti moci apod. Oproti prvnímu vydání propracovává ty partie, kde je nutné zobrazit charakter suverenitní státnosti (pojmové znaky státu, stát jako mezinárodněprávní kategorie, území a hranice státu a suverenita státu). Prohlubuje rovněž tematiku institucí týkajících se lidských práv a jejich garančního mechanismu (pojem právní stát, principy katalogů lidských práv a veřejná funkce právní pomoci a obhajoby). Kniha tvoří základ pro studium oboru státověda pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů právnických i neprávnických vysokých škol, stejně tak však může být cenným zdrojem informací pro představitele laické i odborné veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?